Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020
Đăng ngày 05-08-2015 15:34

Ngày 03/08/2015 - Thực hiện Kế hoạch số 9444/KH-UBND ngày 20/10/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ IV tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Ngày 31/7/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, tham dự Hội nghị có Đồng chí Hồ Quý Đức - Phó Trưởng ban - Ban TĐKT thành phố, Đồng chí Trần Văn Sơn - Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban Giám đốc, cùng toàn thể CBCCVC và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đại biểu và toàn thể CBCCVC Sở tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoan 2015-2020

Đồng chí Trần Văn Sơn - Giám đóc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoan 2015-2020

Trong 5 năm vừa qua, phong trào thi đua yêu nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư được tổ chức thường xuyên, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần khích lệ động viên các tập thể, cá nhân trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, toàn thể CBCCVC và người lao động đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, nhất trí và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện tốt công tác tham mưu hoạch định về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế có hiệu quả và mang tính khả thi cao.Trong công tác Kế hoạch đã chủ động hướng dẫn và làm việc với các ngành về xây dựng kế hoạch hằng năm theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, kinh tế đối ngoại, phát triển doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh…các phương án kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Đồng chí Trần Văn Hoàng - Chánh Văn phòng Sở trình bày báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Quý Đức - Phó Trưởng ban - Ban Thi đua Khen thưởng thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Đồng chí nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thu ngân sách của thành phố, đưa thành phố ngày càng phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới. Đồng chí đồng tình cao với những phương hướng và nhiệm vụ của Sở đặt ra trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý tập thể, CBCCVC Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng; xem việc phát động các phong trào thi đua là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ; gắn phong trào thi đua với các phong trào "Dân vận khéo", Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị văn hóa, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", công cuộc cải cách hành chính...

 

Đồng chí Hồ Quý Đức - Phó Trưởng ban - Ban TĐKT thành phố

phát biểu đóng góp các ý kiến về công tác thi đua khen thưởng

Hội nghị đã tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến xuất sắc của ngành đồng thời đánh giá một cách toàn diện kết quả phong trào thi đua yêu nước thời gian qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.Tại Hội nghị, Đồng chí Trần Văn Sơn - Giám đốc Sở tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010 - 2015.

Đồng chí Trần Văn Sơn - Giám đốc Sở tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

điển hình tiên tiến vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010-2015

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Đoàn Việt Tiến thay mặt cho Ban chấp hành Công Đoàn Sở đã kêu gọi toàn thể CBCCVC và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đoàn Việt Tiến - Chánh Thanh tra - Phó Chủ tịch Công đoàn Sở phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Vũ Quang