Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 -2020
Đăng ngày 10-06-2015 09:59

Ngày 05 tháng 6 năm 2015, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thái Duy Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố và 57 đảng viên của 3 chi bộ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đại hội đã được nghe Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015 và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đi sâu phân tích tìm ra nguyên nhân những khuyết điểm, tồn tại trong 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VI, làm sáng tỏ những bài học kinh nghiệm nhằm tập trung xây dựng Đảng bộ Sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thái Duy Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở trong nhiệm kỳ VI (2010-2015) trên các mặt công tác: xây dựng Đảng, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cải cách hành chính… Đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm kỳ 2015-2020 với những cơ hội và thách thức, thuận lợi và khó khăn đan xen nhau, do đó mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành kỷ cương của Đảng, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Thái Duy Phương, Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các dự thảo văn kiện. Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu lần thứ VIII của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố gồm 03 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020./.

Hằng Nga