Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong 10 tháng đầu năm 2018
Đăng ngày 24-10-2018 16:40

Trong 10 tháng đầu năm 2018 (tính đến ngày 23/10/2018), các Cơ quan đăng ký đầu tư của thành phố Đà Nẵng đã cấp được 117 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 153,619 triệu USD (tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, 12 dự án đầu tư trong các Khu Công nghiệp và Khu Công nghệ cao (9 dự án đăng ký hoạt động trong các Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 25,034 triệu USD và 03 dự án đăng ký hoạt động trong Khu Công nghệ cao với tổng vốn đầu tư trên 60,463 triệu USD) và 105 dự án đầu tư thực hiện ngoài các Khu Công nghiệp và Khu Công nghệ cao với tổng vốn đăng ký 93.156 triệu USD. Có 16 lượt tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 21,204 triệu USD (tăng 25,12 lần so với cùng kỳ năm trước). Tổng vốn đăng ký mua cổ phần phần, phần vốn góp và góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế trong nước tăng 2,85 lần so với giá trị của cùng kỳ năm 2017 (209 lượt mua với tổng giá trị 47,184 triệu USD). Lũy kế đến nay, Đà Nẵng có 670 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.882,390 triệu USD./.

Phòng Kinh tế đối ngoại