Hội thảo Mối quan hệ Đô thị (Urban Nexus)
Đăng ngày 04-11-2018 07:35

Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên tại các thành phố Châu Á: Mối quan hệ đô thị” do GIZ-Nexus hỗ trợ triển khai thực hiện tại thành phố Đà Nẵng. Trong gần 02 năm triển khai (giai đoạn 2016-2018), dự án GIZ Nexus đã hỗ trợ thành phố thực hiện nghiên cứu quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải bằng công nghệ hút chân không. Hiện hai nghiên cứu này đã hoàn thành và đang được xem xét áp dụng triển khai

Trong khuôn khổ của dự án, Tổ chức GIZ phối hợp với Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Mối quan hệ Đô thị (Urban Nexus) và Tập huấn ToT từ ngày 30/10/2018 đến ngày 02/11/2018 tại Khách sạn Novotel Danang Premier Han River, 36 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng. Mục tiêu của dự án nhằm giới thiệu phương pháp tiếp cận Mối quan hệ Nexus về quản lý tổng hợp tài nguyên (nước, năng lượng và an ninh lương thực) và xác định các giải pháp về phát triển đô thị bền vững và tập huấn giảng viên nguồn ToT nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ nguồn về kỹ năng tiếp cận Mối quan hệ Nexus. Thành phần tham dự Hội thảo gồm lãnh đạo Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Tài chính và cán bộ các sở ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng) và đại diện các trường Đại học tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Cần Thơ, Đồng Nai... 


Tham dự Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tham dự và có bài phát biểu chào mừng. Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng Hội thảo Mối quan hệ Đô thị là cơ hội để Tổ chức GIZ và các chuyên gia giới thiệu về phương pháp tiếp cận cách thức quản lý tổng hợp tài nguyên (nước, năng lượng và an ninh lương thực) và đề ra các giải pháp về phát triển đô thị bền vững. Đà Nẵng là một đô thị đang đang phát triển và cũng đang gặp phải nhiều thách thức về quản lý nguồn nước, năng lượng và an ninh lương thực. Hội thảo được tổ chức với mục tiêu rất hữu ích, nhằm tạo điều kiện cho các địa phương, các chuyên gia chia sẻ những kinh nghiệm, biện pháp quản lý đô thị tích hợp.

KTĐN