Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 01 năm 2019
Đăng ngày 01-02-2019 08:58

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/01/2019, thành phố thu hút được 12 dự án đầu tư FDI với tổng vốn cấp mới 8,708 triệu USD, tăng 13,37 lần so với cùng kỳ năm 2018; 01 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 30 triệu USD, tăng hơn 17,117 lần so với cùng kỳ; có 18 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế với tổng vốn đăng ký mua 8,41 triệu USD, tăng hơn 17,23 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế đến ngày 31/01/2019, thành phố có 700 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 3,02 tỷ USD.

Phòng Kinh tế đối ngoại