Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tháng 4/2019 và Kế hoạch thực hiện quý II/2019
Đăng ngày 24-04-2019 09:11

Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 23/04/2019, các Cơ quan đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8,772 triệu USD; có 13 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế với tổng vốn 0,622 triệu USD (tăng 307,97% so với cùng kỳ năm ngoái).

Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến nay, trên địa bàn thành phố có 44 dự án cấp mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký 361,568 triệu USD. Lũy kế đến nay, có 728 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,358 tỷ USD.

Để tiếp tục xúc tiến và thu hút đầu tư đạt kết quả như kế hoạch đã đề ra, dự kiến Quý II/2019 UBND thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành thực hiện một số hoạt động của “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019” như sau:

 1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách

- Ban hành  “Đề án quản lý liên thông về các thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài các khu công nghiệp, Khu công nghệ cao Đà Nẵng”; “Đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

- Ban hành “Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

- Ban hành Quyết định thay thế Quyết định 34/2016/QĐ-UBND về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp;

2. Chuẩn bị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư 

- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai đảm bảo tiến độ hạ tầng dự án Khu Công nghệ cao giai đoạn 1 và 2 và các công trình phụ trợ,

- Tiếp tục các thủ tục thành lập và lựa chọn nhà đầu tư KCN Hòa Cầm – Giai đoạn 2,  KCN Hòa Ninh.

- Triển khai công tác giải tỏa đền bù; hoàn thành các thủ tục mời gọi nhà thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Lệ;

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan xây dựng Phương án bố trí tái định cư phục vụ giải tỏa cụm công nghiệp Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc; phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, chủ trương đầu tư, khả năng cân đối vốn dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ giải tỏa cụm công nghiệp Hòa Nhơn.

3. Tập trung chuẩn bị thủ tục, xúc tiến các dự án trọng điểm động lực cần thu hút đầu tư

- Bám sát tiến độ và khẩn trương thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án đã được trao thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư tại Tọa đàm mùa Xuân và các dự án trọng điểm khác.

- Đề xuất phương án triển khai Khu Công viên phần mềm số 2.

- Tập trung xúc tiến các dự án shopping mall, cửa hàng outlet, duty free

- Hoàn thành việc bố trí vốn cho các dự án thuộc danh mục phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng.

4. Tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố

- Tổ chức hiệu quả các đoàn đi xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm, tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư 2019 của thành phố

- Ban hành “Danh mục các dự án trọng điểm của thành phố”

- Ban hành danh mục các lô đất sạch để kêu gọi đầu tư

- Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư vào Khu nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hòa Phú, Hòa Khương.

5. Hỗ trợ nhà đầu tư tại chỗ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

- Tổ chức đối thoại trực tuyến với chủ đề “Đà Nẵng – điểm đến của các nhà đầu tư trong tháng 5/2019”

- Tổ chức Hội thảo nhằm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018.

- Tổ chức các hoạt động phát triển nguồn nhân lực tiếp theo sau thành công của Tọa đàm mùa Xuân và Tọa đàm liên kết phát triển nguồn nhân lực và đổi mới khoa học công nghệ.

- Triển khai xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư liên thông giữa các sở, ban, ngành. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đầu tư đối với các dự án triển khai chậm tiến độ và các dự án siêu nhỏ./.

Phòng Kinh tế đối ngoại