Mời quan tâm Gói thầu 3.3b – Dịch vụ Tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 1 (Gói thầu 1.4), Hợp phần 2 - Phát triển hệ thống xe buýt nhanh (phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 - Đường đô thị chiến lược (thời gian
Đăng ngày 28-05-2019 08:56

Ngày 17/5/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hồ sơ mời quan tâm Gói thầu 3.3b: Dịch vụ Tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 1 (Gói thầu 1.4), Hợp phần 2 - Phát triển hệ thống xe buýt nhanh (phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 - Đường đô thị chiến lược (thời gian thực hiện từ tháng 7/2019 – 12/2019) thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 1 (Gói thầu 1.4), Hợp phần 2 - Phát triển hệ thống xe buýt nhanh (phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 - Đường đô thị chiến lược (thời gian thực hiện từ tháng 7/2019 – 12/2019) (Gói thầu 3.3b).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Điều hành dự án: Ban quản lý các Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

4. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng thế giới thuộc Tín dụng số 5233-VN của Dự án Phát triển bền vững Thành phố Đà Nẵng.

5. Hình thức đấu thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)

6. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2019.  

8. Hình thức hợp đồng: Theo thời gian.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.

10. Nội dung hồ sơ mời quan tâm:

Nội dung công việc gồm:

Quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng tại hiện trường của tất cả 10 gói thầu  (1.4; 2.2; 2.3,3.4 - 3.10), trong đó bao gồm 9 hợp đồng như sau:

- Tuyến ống chuyển tải nước thải từ phía Tây cầu Khuê Đông về trạm XLNT Hòa Xuân (Hợp đồng 1.4)

- Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để phục vụ cho tuyến đường BRT (gồm cầu, đường, bãi đỗ xe) (Hợp đồng 2.2)

- Xây dựng trạm bảo dưỡng, điểm đầu và điểm cuối, văn phòng trung tâm điển khiển của hệ thống xe buýt nhanh và hệ thống nhà ga (Hợp đồng 2.3)

- Xây dựng đường Nguyễn Tất Thành nối dài (Hợp đồng 3.4)

- Xây dựng tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương (Hợp đồng 3.5)

- Xây dựng cầu trên tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương (Hợp đồng 3.6)

- Xây dựng điện chiếu sáng tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương (Hợp đồng 3.7)

- Xây dựng đường ĐH2 (Hợp đồng 3.8+3.9)

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên tuyến đường ĐH2 (Hợp đồng 3.10)

11. Thông tin bên mời thầu:

- Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

- Địa chỉ:54 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3562677/3562679.

  • Email: danangpiip@gmail.com.
  • Địa điểm phát hành HSMT: Tầng 4, phòng Kế hoạch & Đấu thầu. số 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

                                                                            Phòng Kinh tế Đối ngoại

Các tin khác