Phê duyệt đầu tư xây dựng dự án Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng
Đăng ngày 29-05-2019 03:30

Phối cảnh Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng

Nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ nghệ trong công tác khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói riêng, ngày 13/5/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2107/QĐ-UBND phê duyệt đầu tư xây dựng dự án Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Dự án được xây dựng trong khuôn viên Bệnh viện Đà Nẵng có tổng diện tích đất dự án 2.629m2 , với  quy mô 02 tầng hầm, 11 tầng nổi và 01 tầng kỹ thuật.

Dự án  được phê duyệt bằng nguồn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư của dự án 495.684.947.000, thời gian thực hiện 2018-2020. Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng dự kiến sẽ  khởi công dự án xây dựng ngày 02/9/2019. Đây là dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết của HĐND thành phố.

Phòng Khoa giáo văn xã

Các tin khác