Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 năm 2019 của Cục Quản lý đấu thầu tại Đà Nẵng
Đăng ngày 10-06-2019 09:45

N     Ngày 05/6/2019, Cục Quản lý Đấu thầu có Thông báo số 537/TB-QLĐT về kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 năm 2019 tại TP.Đà Nẵng, TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ cụ thể:

Địa điểm tổ chức: TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, TP.Cần Thơ

Thời gian tổ chức thi: 03/8/2019.

Hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký thi: 08/7/2019.

Hạn cuối nộp chi phí dự thi: 11/7/2019.

Hạn cuối đăng tải danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: 23/7/2019.

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thông báo dự thi; nội dung, thời gian, địa điểm, quy chế tổ chức kỳ thi sát hạch được quy định rõ tại Thông báo số 537/TB-QLĐT (có đính kèm theo file).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các cá nhân, tổ chức biết và thực hiện.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

 

 

File đính kèm

Các tin khác