Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2019
Đăng ngày 12-06-2019 09:56

Trong 5 tháng đầu năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.366 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn đăng ký đạt 12.168 tỷ đồng, tăng 9,2% về số doanh nghiệp và tăng 8,9 % về vốn so với cùng kỳ năm 2018.

- Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng của năm 2019 đạt 5,1 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.

- Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong trong trong 5 tháng đầu năm 2019 đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 ở hầu hết các ngành trừ các ngành: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Vận tải kho bãi, Khai khoáng, Nghệ thuật vui chơi và giải trí, Dịch vụ lưu trú và ăn uống. Phần lớn doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như Kinh doanh bất động sản (tăng 40,16%); Giáo dục và Đào tạo (tăng 53,85%); Thông tin và Truyền thông (tăng 51,79%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (42,86%) so với cùng kỳ.

TT
Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

 

Trong kỳ

Cùng kỳ năm trước

So với cùng kỳ   (%)

 

Tổng số

2,125

1,922

 

1

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

2

3

-33.33

2

Xây dựng

466

399

16.79

3

Kinh doanh bất động sản

171

122

40.16

4

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

 

1

 

5

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

518

487

6.37

6

Thông tin và truyền thông

85

56

51.79

7

Hoạt động dịch vụ khác

43

41

4.88

8

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

7

6

16.67

9

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

134

139

-3.6

10

Công nghiệp chế biến, chế tạo

129

114

13.16

11

Vận tải kho bãi

77

89

-13.48

12

Giáo dục và đào tạo

60

39

53.85

13

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

10

7

42.86

14

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

208

223

-6.73

15

Khai khoáng

1

3

-66.67

16

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

193

169

14.2

17

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

21

24

-12.5

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 28.788 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt 175.557 tỷ đồng./.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin khác