Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019
Đăng ngày 24-07-2019 10:41

Ngày 23/7/2019,  Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố và thành viên Ban là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trần Phước Sơn- Giám đốc Sở KH&ĐT, Phó Trưởng Ban thường trực trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019

Đồng chí Trần Phước Sơn- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng Ban thường trực đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019. Theo đó, năm 2018, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố đã triển khai Kế hoạch Bình đẳng giới với 20 chỉ tiêu trong 7 mục tiêu và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Có những chỉ tiêu đã đạt, thậm chí vượt so với kế hoạch đề ra như trong công tác tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách trong lĩnh vực chính trị trong đó nổi bật như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại Vụ, Tư pháp…và các quận/ huyện đã chuẩn bị được đội ngũ cán bộ nữ kế cận các chức danh lãnh đạo, khắc phục dần tình trạng bị động, thiếu hụt cán bộ nữ, từng bước nâng cao chất lượng, số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ nữ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, phục vụ kịp thời công tác nhân sự trong thời gian đến. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm đã tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động cũng đạt nhiều kết quả như thành phố đã  giải quyết việc làm cho 24.500 lao động, trong đó có 12.740 lao động nữ, đạt tỷ lệ 51,2 %; hiện nay thành phố có 21.697 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có 5.242  doanh nghiệp do nữ làm chủ, chiếm tỷ lệ 24,2%. Việc bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong năm 2018 đã kiềm chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh dưới 0,3 % (giảm hơn so với năm 2017), phụ nữ mang thai được tiếp cận dich vụ chăm sóc và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đạt 86,66%, năm 2018, ghi nhận 02 trường hợp tử vong mẹ do tai biến sản khoa chiếm tỷ lệ 0,06%. Trong công tác phòng chống bạo lực gia đình cũng đạt được nhiều kết quả khả quan, năm 2018, toàn thành phố có 132 vụ bạo lực gia đình (BLGĐ) giảm 40 vụ so với năm 2017, 100% nạn nhân bị bạo lực gia đình được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp; 85% đối tượng gây ra bạo lực gia đình được tư vấn tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, một số mục tiêu như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ; bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Có được kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố. Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được phân công, bố trí ở tất cả các đơn vị, địa phương. Việc lồng ghép các nội dung kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và thực hiện Luật Bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được các ngành, các địa phương chú trọng… Đó là những yếu tố tích cực thúc đẩy công tác bình đẳng giới ngày càng hiệu quả hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian qua. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã hoạt động tích cực, tác động đến nhận thức của các cấp, các ngành, tạo ra những ảnh hưởng nhất định để thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới. Trong thời gian tới, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra; tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp triển khai đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 tại thành phố Đà Nẵng”; duy trì việc xuất bản tập san Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố; triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các ngành, đơn vị, địa phương trong năm 2019.

Phòng Khoa giáo Văn xã