Tình hình xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Đăng ngày 15-08-2019 07:23

Thực hiện nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thường xuyên tổng hợp tình hình xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, báo cáo UBND thành phố (02 lần/năm).

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, các Sở, ban, ngành đã tiếp nhận và xử lý 91 kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư; các kiến nghị, vướng mắc khác đang được các sở, ngành tiếp tục xử lý, giải quyết sớm cho doanh nghiệp, nhà đầu tư theo thẩm quyền. Nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp mang tính chất phức tạp, liên ngành đã được Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp giải quyết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư trên địa bàn thành phố./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

Các tin khác