Phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
Đăng ngày 26-08-2019 07:11

Vừa qua, Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 20/8/2019 đến ngày 24/8/2019. Chương trình bồi dưỡng được bao gồm các nội dung như sau:

- Kỹ năng xem xét, đánh giá, thẩm định tính pháp lý đối với hồ sơ cấp phép các dự án, hợp đồng, giao dịch có yếu tố nước ngoài mà cơ quan Nhà nước là một bên;

- Kỹ năng tham gia thương lượng, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng đầu tư quốc tế;

- Một số điều ước quốc tế về thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư mà Việt Nam tham gia ký kết;

- Kỹ năng đàm phán, ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế;

- Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng phương thức thương lượng, hòa giải, trọng tài;

- Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài với Nhà nước Việt Nam theo pháp luật quốc tế và thực tiễn áp dụng;

- Thực hành tình huống về soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng đầu tư quốc tế, thương mại quốc tế mà cơ quan Nhà nước là một bên.

I. Một số lưu ý trong phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

1. Về phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế

a) Biện pháp phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế từ xa.

- Xác định và tăng cường quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực “nhạy cảm” dễ phát sinh tranh chấp với nhà đầu tư, thường từ các lĩnh vực như: Thuê quyền sử dụng đất, thuê mua nhà, xưởng ở Việt Nam; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng , xây dựng khu đô thị, nhà ở …; các lĩnh vực ưu đãi đầu tư mà Việt Nam có cam kết ưu đãi về thuế đối với nhà đầu tư nước ngoài;

- Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài ở địa phương thường xuyên duy trì kênh thông tin hai chiều với nhà đầu tư nước ngoài để phát hiện những vấn đề (bất đồng) tiềm tàng có thể phát sinh tranh chấp.

- Tăng cường việc phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật về đầu tư quốc tế;

- Nâng cao kiến thức về cam kết quốc tế, năng lực thực thi pháp luật trong nước về đầu tư nước ngoài của các cơ quan quản lý nhà nước.

b) Lựa chọn, thẩm định tư cách, năng lực các nhà đầu tư nước ngoài và xác định, thực hiện việc ưu tiên lĩnh vực đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Nâng cao chất lượng soạn thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Hợp đồng đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài, lưu ý tiến độ thực hiện dự án, các ưu đãi đối với nhà đầu tư.

3. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài.

II. Một số lưu ý đối với các cơ quan nhà nước ở địa phương trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Hiện nay, việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được thực hiện theo đúng các quy trình, bước trong Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, theo đó, trong trường hợp tranh chấp đầu tư quốc tế được giải quyết tại cơ quan tài phán thì cần chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương với các công việc cụ thể sau:

Thứ nhất, cần thành lập Tổ công tác liên ngành; thuê luật sư, chuyên gia kỹ thuật và mời nhân chứng; xây dựng chiến lược, kế hoạch giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế theo hướng dẫn tại Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg nêu trên;

Thứ hai, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện pháp lý của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện bài bản các bước của quá trình giải quyết vụ kiện trên cơ sở căn cứ vào pháp luật Việt Nam, các quy tắc tố tụng được sử dụng trong giải quyết vụ kiện, đặc biệt là trường hợp vụ việc tranh chấp được giải quyết tại trọng tài quốc tế. Các bước giải quyết tranh chấp tại trọng tài quốc tế có thể tạm phân chia thành:

- Bước 1: Nhận và trả lời Thông báo trọng tài;

- Bước 2: Thành lập Hội đồng trọng tài;

- Bước 3: Thực hiện các hoạt động phối hợp trong thời gian Hội đồng trọng tài ban hành điều khoản bổ nhiệm trọng tài;

- Bước 4: Cùng Hội đồng trọng tài và nguyên đơn thống nhất về trình tự thủ tục tố tụng;

- Bước 5: Xem xét vấn đề thẩm quyền xét xử của hội đồng trọng tài;

- Bước 6: Nộp Bản Tự bảo vệ và các tài liệu có liên quan cho hội đồng trọng tài;

- Bước 7: Phối hợp trong thời gian Hội đồng trọng tài xét xử;

- Bước 8: Phối hợp Hội đồng trọng tài trong giai đoạn ra phán quyết.

Đính kèm Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                        Thanh tra Sở

Các tin khác