Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên
Đăng ngày 28-08-2019 10:17

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên – huyện Hòa Vang đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 với tổng mức đầu tư là 1.170 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Việc xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên với công suất là 120.000m3/ngày cung cấp bổ sung nguồn nước sạch cho các nhu cầu dùng nước của thành phố Đà Nẵng, phạm vi phục vụ là cung cấp nước sạch cho các khu vực quận Liên Chiểu, quận Thanh Khê, quận Hải Châu, quận Sơn Trà, huyện Hòa Vang đến năm 2020. Dự án với quy mô đầu tư xây dựng như sau: xây dựng đập tràn thu nước trên sông Cu Đê nhằm mục đích khai thác nước thô với công suất giai đoạn 1 là 120.000m3/ngày; Trạm bơm nước thô giai đoạn 1 công suất 120.000m3/ngày; Tuyến ống chuyển tải nước thô D1400 giai đoạn 1 hoạt động với công suất 120.000m3/ngày và có thể đáp ứng nhu cầu mở rộng trong giai đoạn 2 với công suất 240.000m3/ngày; Nhà máy xử lý có công suất xử lý giai đoạn 1 là 120.000m3/ngày và mở rộng quy hoạch cho giai đoạn 2 với công suất 240.000m3/ngày.

Dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2021./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác