Thông báo Về việc liên hệ thực hiện thủ tục đầu tư nước ngoài (FDI) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 04-09-2019 03:32

Ngày 16/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 597/KH-SKHĐT về việc triển khai sắp xếp, bổ sung nhân lực để thực hiện Đề án “Quản lý liên thông về thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Theo đó, kể từ ngày 01/9/2019, các lĩnh vực liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với các dự án ngoài Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao được điều chuyển từ Phòng Kinh tế đối ngoại sang Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân để thống nhất một đầu mối.

Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến các tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngoài Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

1. Trung Tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng

- Địa chỉ tầng 6, tòa Nhà Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 3.835.119 – 3.835.111.

- Giám đốc: Ông Võ Thành Cương.

2. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

- Địa chỉ tầng 5, tòa Nhà Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 3.891.352.

- Trưởng phòng: Ông Phạm Đình Thành Hoàng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các tin khác