Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp trong 8 tháng năm 2019
Đăng ngày 09-09-2019 10:54

Trong 8 tháng đầu năm 2019, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.779 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 19.728 tỷ đồng; tăng 9,8% về số doanh nghiệp và tăng 22,2% về số vốn so với cùng kỳ 2018.

- Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng của năm 2019 đạt 5,2 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.

- Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong trong trong 8 tháng năm 2019 đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 ở hầu hết các ngành trừ các ngành: Khai khoáng; Nghệ thuật vui chơi và giải trí; Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Vận tải kho bãi. Phần lớn doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như: Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (tăng 116.67%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (tăng 112,5%); Giáo dục và Đào tạo (tăng 45,45%); Thông tin và Truyền thông (tăng 31,96%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (tăng 31,98%) so với cùng kỳ.

TT
Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

 

Trong kỳ

Cùng kỳ năm trước

So với cùng kỳ   (%)

 

Tổng số

3,351

3,048

 

1

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

13

6

116.67

2

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

239

229

4.37

3

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

9

6

50

4

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

17

8

112.5

5

Khai khoáng

3

5

-40

6

Hoạt động dịch vụ khác

72

69

4.35

7

Giáo dục và đào tạo

96

66

45.45

8

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

324

359

-9.75

9

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

14

10

40

10

Xây dựng

683

598

14.21

11

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

326

247

31.98

12

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

822

784

4.85

13

Công nghiệp chế biến, chế tạo

200

184

8.7

14

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

33

41

-19.51

15

Thông tin và truyền thông

128

97

31.96

16

Vận tải kho bãi

137

153

-10.46

17

Kinh doanh bất động sản

235

186

26.34

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 29.973 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt 205.689 tỷ đồng./.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin khác