Thông báo về việc mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư để bán tài liệu
Đăng ngày 11-09-2019 10:23

Thời gian gần đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về việc một số người tự xưng là cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ qua điện thoại, đến trực tiếp đơn vị đặt vấn đề mua các loại sách, tài liệu liên quan đến  lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh…

Sở Kế hoạch và Đầu tư  thông báo cho các doanh nghiệp,  tổ chức và cá nhân được biết: Hành vi của một số đối tượng  nêu trên là lừa đảo, giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Sở Kế hoạch và Đầu tư để trục lợi. Sở Kế hoạch và Đầu tư không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách và không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại cũng như đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm sách nào. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi phát hiện cá nhân tự xưng là cán bộ  của Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ hoặc đến yêu cầu mua tài liệu, ấn phẩm sách cần từ chối và thông tin đến phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư  số điện thoại 3821755 hoặc Văn phòng Sở số điện thoại 3822221 để phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân biết./. (Thông báo đính kèm)

Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin khác