Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 17-09-2019 07:07

Ngày 09 tháng 9 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3987/QĐ-UBND về Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện theo Quyết định số 5944/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có tổng cộng 101 thủ tục hành chính.

Theo Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với hai lĩnh vực là Đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các thủ tục khác được thực hiện theo cơ chế một cửa. Quy định này quy định các hành vi nghiêm cấm trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Công chức, viên chức có liên quan; quy định cụ thể về quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả và quản lý hồ sơ được tiếp nhận theo cơ chế một cửa, một của liên thông.

Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có khó khăn vướng mắc, phát sinh, các Tổ chức, cá nhân vui lòng phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua hộp thư skhdt@danang.gov.vn để Sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.

Đính kèm Quyết định số 3987/QĐ-UBND về Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Văn phòng Sở

Các tin khác