Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019
Đăng ngày 20-09-2019 10:03

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-SKHĐT ngày 03/9/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019, cụ thể như sau:

1. Không tiến hành cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư công đối với UBND quận Hải Châu.

Lý do: Xử lý chồng chéo Kế hoạch thanh tra của Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 6303/QĐ-KBNN ngày 14/12/2018.

2. Điều chỉnh đối tượng và thời gian thực hiện đối với cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư trong nước.

- Điều chỉnh về đối tượng kiểm tra: Không tiến hành kiểm tra đối với 06 dự án, chỉ tiến hành kiểm tra 02 dự án gồm: dự án Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Non Nước

Lý do: Xử lý chồng chéo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các ngành.

- Điều chỉnh thời gian tiến hành cuộc kiểm tra: từ quý II, III sang quý III, IV do tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất 03 cuộc theo chỉ đạo của UBND thành phố.

                                                                   Thanh tra Sở

Các tin khác