Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp trong 9 tháng năm 2019
Đăng ngày 11-10-2019 09:08

Trong 9 tháng năm 2019, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 4.145 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 21.237 tỷ đồng; tăng 8,5% về số doanh nghiệp và tăng 6,3% về số vốn so với cùng kỳ 2018; hoàn tất thủ tục giải thể cho 500 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc . 

- Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng của năm 2019 đạt 5,1 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.

- Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong trong trong 9 tháng năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm 2018 ở hầu hết các ngành trừ các ngành: Khai khoáng; Nghệ thuật vui chơi và giải trí; Vận tải kho bãi. Các doanh nghiệp thành lập mới tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (tăng 70%); Giáo dục và Đào tạo (tăng 38,96%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 50%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (tăng 34%) so với cùng kỳ.

TT
Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

 

Trong kỳ

Cùng kỳ năm trước

So với cùng kỳ   (%)

 

Tổng số

3,734

3,380

 

1

Hoạt động dịch vụ khác

78

77

1.3

2

Vận tải kho bãi

150

172

-12.79

3

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

17

10

70

4

Khai khoáng

3

5

-40

5

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

364

396

-8.08

6

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

37

47

-21.28

7

Công nghiệp chế biến, chế tạo

230

195

17.95

8

Giáo dục và đào tạo

107

77

38.96

9

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

11

7

57.14

10

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

933

880

6.02

11

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

366

273

34.07

12

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

15

10

50

13

Thông tin và truyền thông

140

111

26.13

14

Xây dựng

753

654

15.14

15

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

263

253

3.95

16

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

15

7

114.29

17

Kinh doanh bất động sản

252

206

22.33

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 30.106 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 205.916 tỷ đồng.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin khác