Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND huyện Hòa Vang về Kế hoạch kinh tế - xã hội , đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020
Đăng ngày 24-10-2019 02:27

Chiều ngày 23/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc với UBND huyện Hòa Vang về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, cùng dự có đại diện Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện Hòa Vang.

Theo báo cáo của UBND huyện Hòa Vang, tình hình kinh tế vẫn duy trì sự ổn định, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ước thực hiện trong năm 2019 đều tăng so với năm 2018. Tổng GTSX đạt 9.601,8 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm  2018 (GTSX Nông, Lâm, Thủy sản đạt 1.135,6 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2018; GTSX Công nghiệp - Xây dựng đạt 4.477,2 tỷ đồng, tăng 12,9%, trong đó Giá trị sản xuất công nghiệp dân doanh đạt 2.661,4 tỷ đồng; Giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ đạt 3.989 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2018). Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện đạt 284,1 tỷ đồng đạt 100% dự toán thành phố giao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 49,2 triệu đồng/người/năm. Huyện đã thực hiện giảm 910 hộ nghèo, giải quyết việc làm cho 2.250 lao động. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân của thành phố năm 2019.

Huyện đã triển khai các giải pháp đồng bộ về phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, quyết liệt, hoàn thành các nội dung, chương trình công tác chủ đề “Năm môi trường, cải cách hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư”, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03 của Thành ủy được tập trung triển khai. Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu và lập hồ sơ trình thành phố thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, xã xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND thành phố. Tiếp tục triển khai Bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu nông thôn mới, công nhận 03 thôn kiểu mẫu năm 2018 gồm: An Định (Hòa Bắc), Phước Hưng Nam (Hòa Nhơn), Bắc An (Hòa Tiến), đến nay có 12 thôn đạt chuẩn.

Trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, huyện tiếp tục triển khai đầu tư giai đoạn 3 Làng đá chẻ Hòa Sơn với các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cây xanh, cấp nước, cấp điện...; phối hợp lập các thủ tục trình thành phố về đầu tư dự án Cụm công nghiệp Hòa Nhơn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải tỏa đền bù dự án; tổ chức 02 điểm bán hàng Việt tại các xã Hòa Ninh và Hòa Sơn; tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng chợ an toàn thực phẩm, văn minh thương mại tại các chợ Túy Loan, Miếu Bông và Lệ Trạch. Du lịch được tập trung phát triển, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế địa phương: triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp bảo tồn văn hóa cộng đồng người Cơtu tại thôn Tà Lang và Giàn Bí xã Hòa Bắc”; các khu du lịch Núi thần tài, Bà Nà Hills, Hòa Phú Thành,.. tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút mạnh du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, huyện đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công và giải ngân vốn đảm bảo đạt và vượt tỷ lệ giải ngân theo quy định tại Quyết định số 852/QĐ-UBND của UBND thành phố, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đúng tiến độ. Phấn đấu đến ngày 31/01/2019 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Ban hành Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 về Quy trình quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn huyện, thay thế hoàn toàn quy trình cũ, qua đó tạo thuận lợi hơn cho các chủ đầu tư/điều hành dự án, các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định. Chủ động làm việc, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất các dự án: Khu đô thị Tây Nam TTHC, khu nhà hàng tiệc cưới Hòa Phong, siêu thị mini Hòa Phước... 

Liên quan đến cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết 03-NQ/TU, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 867/HĐND-KTNS ngày 26/9/2019 đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 105/2017/NĐ-CP ngày 07/7/2019 trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2019. UBND huyện đang phối hợp với các Sở ngành thành phố triển khai thực hiện.

UBND huyện đã thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giải quyết đúng và đầy đủ các chế độ đối với người có công, gia đình chính sách, các đối tượng xã hội; tiếp tục thực hiện Đề án giảm nghèo, công tác trẻ em, bình đẳng giới được quan tâm thực hiện tốt; duy trì, phát huy chuẩn quốc gia về y tế xã, giải quyết kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Công tác thanh tra, tư pháp, CCHC năm 2019 cũng được tăng cường.

Tại cuộc họp, UBND huyện Hòa Vang kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tổng hợp bố trí vốn để  huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đáp ứng tốt hơn các hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn; tham mưu UBND thành phố các giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 105/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố về quy định một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2017-2020, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2019 để có cơ sở triển khai thực hiện.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Phước Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận những nỗ lực của quận trong việc phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất của UBND huyện về công tác tổng hợp bố trí vốn để huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết 105/2017/NQ-HĐND. Tuy nhiên, huyện cần rà soát danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư, đồng thời cần xem xét đề xuất các dự án có quy mô lớn, mang tính chất động lực trọng điểm đề xuất UBND thành phố xem xét, phê duyệt. Bên cạnh đó, đối với các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, lĩnh vực thương mại, du lịch: Đề nghị huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đề xuất định hướng phát triển các trung tâm thương mại tại các xã, các khu dân cư, khu đô thị; định hướng thu hút các nhà đầu tư đầu tư các dự án du lịch lớn; các vùng chuyên canh, vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao mới để tích hợp vào Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung và Đồ án Quy hoạch thành phố Đà Nẵng./.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch