Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư
Đăng ngày 30-10-2019 03:50

Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định về nhân sự. Tại buổi công bố quyết định, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở đã trao quyết định bổ nhiệm của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đối với ông Trần Minh Thành, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư giữ chức vụ Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư thành phố Đà Nẵng trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Ông Trần Minh Thành (Thứ 5 từ trái sang) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

Phát biểu tại buổi công bố quyết định bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở tin tưởng rằng đồng chí Trần Minh Thành ở cương vị mới với sự nhiệt huyết, năng lực, kinh nghiệm sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Sở.

Văn phòng Sở