Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp trong 10 tháng năm 2019
Đăng ngày 06-11-2019 07:02

Trong 10 tháng năm 2019, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 4.683 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 23.461 tỷ đồng; tăng 7,3% về số doanh nghiệp và tăng 3,4% về số vốn so với cùng kỳ 2018; hoàn tất thủ tục giải thể cho 568 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố. 

- Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 tháng của năm 2019 đạt 5 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.

- Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong trong trong 10 tháng năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm 2018 ở hầu hết các ngành trừ các ngành: Khai khoáng; Nghệ thuật vui chơi và giải trí; Vận tải kho bãi; Dịch vụ lưu trú và ăn uống. Các doanh nghiệp thành lập mới tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (tăng 90%); Giáo dục và Đào tạo (tăng 40,23%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 70%); Tài chính, ngan hàng và bảo hiểm (tăng 37,5%) so với cùng kỳ.

 

TT
Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

 

Trong kỳ

Cùng kỳ năm trước

So với cùng kỳ   (%)

 

Tổng số

4,133

3,856

 

1

Vận tải kho bãi

167

195

-14.36

2

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

19

10

90

3

Thông tin và truyền thông

159

129

23.26

4

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

40

53

-24.53

5

Khai khoáng

4

6

-33.33

6

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

403

315

27.94

7

Kinh doanh bất động sản

270

232

16.38

8

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

11

8

37.5

9

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

405

438

-7.53

10

Xây dựng

826

746

10.72

11

Hoạt động dịch vụ khác

82

87

-5.75

12

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

17

10

70

13

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

1052

1,021

3.04

14

Công nghiệp chế biến, chế tạo

251

219

14.61

15

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

287

292

-1.71

16

Giáo dục và đào tạo

122

87

40.23

17

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

18

8

125

 

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 30.545 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 207.342 tỷ đồng.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin khác