Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 (đợt 2).
Đăng ngày 26-11-2019 09:35

Thực hiện Quyết định số 845/QĐ-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019 (đợt 2) như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo Kế hoạch này.

2. Số lượng cần tuyển: 05 người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao cho đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

Thời gian: dự kiến trong tháng 01/2020

Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng (Tầng 6, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 02363.835.119).

5. Lệ phí

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 26/11/2019 đến ngày 26/12/2019  

7. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 6, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 02363.835.119

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập website dpi.danang.gov.vn và tthtdn.danang.gov.vn hoặc liên hệ đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng. SĐT: 02363.835.119

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

File đính kèm

Các tin khác