Thành phố Đà Nẵng tiếp nhận Dự án “Nâng cấp trường Tiểu học Hòa Phú, điểm trường bán trú Phú Túc” do Tổng Lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ
Đăng ngày 25-11-2019 08:13

Ngày 21/11/2019, Chủ tịch UBND thành phố đã có Quyết định số 5362/QĐ-UBND về việc phê duyệt Tiếp nhận dự án “Nâng cấp trường Tiểu học Hòa Phú, điểm trường bán trú Phú Túc” do Tổng Lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Nội dung chính của dự án “Nâng cấp trường Tiểu học Hòa Phú, điểm trường bán trú Phú Túc” do Tổng Lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp trường Tiểu học Hòa Phú, điểm trường bán trú Phú Túc.

2. Tên bên tài trợ: Tổng Lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

5. Cơ quan tiếp nhận và thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu xây dựng Năng lực thích ứng (Trung tâm CAB), UBND huyện Hòa Vang.

6. Đơn vị thụ hưởng: UBND huyện Hòa Vang.

7. Mục tiêu dự án: Giải quyết các vấn đề về cơ sở vật chất của trường Tiểu học Hòa Phú, điểm trường bán trú Phú Túc để các em học sinh miền núi có được một môi trường học tấp tốt hơn.

8. Nội dung thực hiện: Nâng cấp nhà vệ sinh, chống thấm cho các phòng học; cung cấp các thiết bị cơ bản như bàn, ghế, sạp ngủ, trò chơi sân trường. 

9. Kết quả dự án:

- Nhà vệ sinh được mở rộng và nâng cấp phù hợp với số lượng học sinh và đảm bảo an toàn;

- 05 phòng học và 01 phòng nghỉ trưa không bị ẩm ướt hoặc mốc;

- 60 bộ bàn ghế mới phù hợp với các lứa tuổi;

- 50 sạp ngủ dành cho trẻ xa nhà nghỉ lại trưa;

- Có các thiết bị sân chơi phù hợp với học sinh tiểu học.

10. Địa điểm thực hiện dự án: Trường Tiểu học Hòa Phú, điểm trường bán trú Phú Túc, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

     11. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong tháng 11 và 12 năm 2019.

12. Tổng vốn của dự án: 573.735.030 đồng (Năm trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn không trăm ba mươi đồng), trong đó:

- Vốn tài trợ: 534.235.030 đồng (Năm trăm ba mươi bốn triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn không trăm ba mươi đồng);

- Vốn đối ứng: 39.500.000 đồng (Ba mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng), vốn đối ứng chi từ nguồn ngân sách của UBND huyện Hòa Vang (theo Công văn số 2078/UBND-TCKH ngày 25/10/2019).

Các tin khác