Buổi làm việc giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố về việc chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa IX
Đăng ngày 27-11-2019 10:24

Nhằm rà soát, chuẩn bị chu đáo cho các nội dung trình/thảo luận/thông qua tại Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa IX, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung trên.

Tham dự buổi làm việc, về phía Ban Kinh tế - Ngân sách có ông Trần Chí Cường, Trưởng ban và các thành viên của Ban Kinh tế - Ngân sách; về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư có ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở, các thành viên trong Ban Giám đốc và Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo các đơn vi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Cục Thống kê thành phố và Sở Tài chính.

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo tại buổi làm việc

Thay mặt Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở báo cáo về các nội dung, cụ thể như sau:

- Về nội dung các Tờ trình do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2019 (Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, QP-AN năm 2019; Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch vốn XDCB 2020; Kế hoạch điều chỉnh vốn trung hạn 2016-2020; về bổ sung nội dung Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chính sách khuyến khích xã hội hóa; Đề án phân bổ dân cư).

- Tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm động lực giai đoạn 2019-2020; Tình hình thực hiện, giải ngân vốn XDCB; Đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu thầu các dự án trên địa bàn; Đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án kết luận tai Tọa đàm mùa xuân năm 2018 và năm 2019. Những vướng mắc, bất cập, đề xuất.

- Tình hình thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài; tình hình đăng ký doanh nghiệp; Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách tập trung thảo luận vào nội dung tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch vốn XDCB 2020; Kế hoạch điều chỉnh vốn trung hạn 2016-2020.

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở thay mặt Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo làm rõ các nguyên nhân chính dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội năm 2019 không đạt theo kế hoạch đề ra, là do: Giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 6,7% (KH: 7-7,5%); Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 3,9% (KH: 12-13%); Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (giá hiện hành) ước tăng 3,6% (KH: 5-6%) dẫn đến Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng 7,4% so với năm 2018 (KH: 8-9%).

Bên cạnh đó, ông Trần Phước Sơn cũng phân tích, làm rõ về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2020, về lý do bổ sung/loại bỏ các dự án trong danh mục các dự án trọng điểm, động lực; danh mục các dự án theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) cần xin chủ trương của HĐND thành phố, cũng như giải đáp các thắc mắc khác của các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách.

Thay mặt Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố, ông Trần Chí Cường ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cũng như các đề xuất của Sở trong các nội dung chuẩn bị trình cho HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa IX. Ông Trần Chí Cường xem đây là cuộc họp để các thành viên của Ban Kinh tế - Ngân sách đồng hành, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Sở Kế hoạch và Đầu tư, và để cùng tìm ra giải pháp, cũng như đề xuất để HĐND thành phố quyết định/thông qua những định hướng/chính sách lớn, giúp phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong năm 2020 và các năm tiếp theo./.

Phòng Tổng hợp quy hoạch