Thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (giai đoạn 1)
Đăng ngày 28-11-2019 01:39

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, tạo điều kiện cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở mức độ ngày càng cao và thuận lợi nhất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân tại địa phương, ngày 31/10/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5008/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế quận Sơn trà (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư gần 242 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Trung tâm y tế quận Sơn Trà

Công trình Trạm Y tế  quận Sơn trà (giai đoạn 1) do HĐND thành phố cấp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, đây là công trình dân dụng cấp II thuộc Dự án nhóm B (lĩnh vực Y tế) và được phê duyệt bằng nguồn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện năm 2018-2021. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (giai đoạn 1) với quy mô 180-190  giường bệnh theo hướng hiện đại sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô dân số tại địa phương, qua đó sẽ giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời giúp phát triển đồng bộ mạng lưới y tế trên địa bàn thành phố và góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược Quốc gia về chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2010- 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phòng Khoa giáo văn xã

Các tin khác