Thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ (giai đoạn 1)
Đăng ngày 28-11-2019 01:47

Ngày 31/10/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5009/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư gần 239 tỷ đồng.

Theo Quy hoạch Tổng mặt bằng đã được duyệt, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ gồm 02 khối nhà 07 tầng, 01 tầng hầm xây mới với quy mô 300 giường bệnh; 03 khối hiện trạng với quy mô 50 giường bệnh (trong đó có 02 khối cải tạo phù hợp với công năng sử dụng thực tế) và các hạng mục phụ trợ với quy mô tổng cộng là 350 giường. Trong giai đoạn 1, sẽ tháo dỡ toàn bộ các khối nhà hiện trạng đã xuống cấp để đầu tư xây dựng một khối nhà 07 tầng, 01 tầng hầm với quy mô 140-150 giường và cải tạo các công trình hiện trạng để đảm bảo hoạt động cho Trung tâm. Các giai đoạn tiếp theo đầu tư mới khối nhà 07 tầng, 01 tầng hầm; các hạng mục phụ trợ và cải tạo 02 khối hiện trạng để phù hợp với công năng sử dụng thực tế.

Công trình Trạm Y tế  quận Cẩm Lệ (giai đoạn 1) do HĐND thành phố cấp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, đây là công trình dân dụng cấp II thuộc Dự án nhóm B (lĩnh vực Y tế) và được phê duyệt bằng nguồn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện năm 2018-2021. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Phòng Khoa giáo văn xã

Các tin khác