Công bố kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019
Đăng ngày 04-02-2020 09:39

Thực hiện Quyết định số 845/QĐ-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019.

Ngày 08 tháng 01 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức xét tuyển viên chức theo đúng quy định đối với 05 chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao với 03 vị trí: Thủ quỹ, Hỗ trợ doanh nghiệp, Nghiên cứu phát triển dự án.

Trên cơ sở kết quả xét tuyển của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đợt 2 năm 2019 tại Quyết định số 82/QĐ-SNV ngày 17 tháng 01 năm 2020 (có Quyết định kèm theo).

Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng để các thí sinh tham ia xét tuyển được biết./.

Văn phòng Sở

Các tin khác