Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở hiện trạng và xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 20-02-2020 04:05

Ngày 10/01/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở hiện trạng và xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng, tổng mức đầu tư của dự án: 4,912 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, địa điểm thực hiện: phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Dự án được đầu tư với mục tiêu đầu tư cải tạo, nâng cấp trụ sở hiện trạng và xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, môi trường làm việc cho cán bộ, nhân viên tại Trung tâm và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Dự án được triển khai trong khuôn viên sẵn có với diện tích quy hoạch 9.582m2, quy mô đầu tư bao gồm:

- Phần xây lắp: Cải tạo, nâng cấp khối nhà trụ sở làm việc với quy mô 02 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 1.794m2. Xử lý một số đoạn tường rào hư hỏng nhẹ; xây mới một số đoạn tường rào hư hỏng nặng. Đầu tư xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải công suất 15m3/ngày đêm.

- Phần thiết bị: Trang thiết bị hệ thống xử lý nước thải.

Dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2021./.   

Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác