Thành lập Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 20-02-2020 04:14

Ngày 14/01/2020, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, trụ sở đặt tại đường Lê Đình Lý, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng là bệnh viện chuyên khoa về răng - hàm - mặt, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế Bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế. Bệnh viện được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng (được thành lập tại Quyết định số 264/QĐ-UB ngày 05/02/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng). Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đó, UBND thành phố đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 05/8/2017, quy mô xây dựng công trình: 09 tầng (bao gồm 07 tầng nổi + 01 tầng hầm + 01 tầng áp mái), tổng diện tích xây dựng 2.059m2, hệ thống trang thiết bị xây lắp và y tế đồng bộ đi kèm. Đến nay công trình đã triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2020.

Việc thành lập và đưa vào hoạt động Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh về lĩnh vực chuyên khoa răng - hàm - mặt với các kỹ thuật y tế tiên tiến, chuyên sâu, ứng dụng có hiệu quả các thành tựu y học hiện đại trong các hoạt động chuyên môn, là cơ sở hợp tác quốc tế thực hành đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ./.   

Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác