Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2020
Đăng ngày 21-02-2020 03:26

Thực hiện Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch tuyển dụng công chức); Thông báo số 386/TB-SNV ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020 và Thông báo số 463/TB-SNV của Sở Nội vụ ngày 20 tháng 02 năm 2020 về đính chính vị trí tuyển dụng tại Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 133/TB-SKHĐT ngày 20/02/2020 về kế hoạch tuyển dụng công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 (có Thông báo kèm theo) gồm:

1. Số lượng vị trí tuyển dụng: 02 người

- Thẩm định chủ trương đầu tư: 01 người

- Tổng hợp kinh tế xã hội: 01 người

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 14 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2020.

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

b) Bộ phận thu nhận phiếu: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tầng 6 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

c) Số điện thoại liên hệ: 02363.822.217

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo./.

Văn phòng Sở

File đính kèm

Các tin khác