HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng
Đăng ngày 13-03-2020 10:36

Ngày 13/3/2020, tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết số 291/NQ-HĐND về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh gần 31 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, địa điểm: số 193 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Nội dung điều chỉnh, bổ sung lần này bao gồm điều chỉnh kinh phí theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được duyệt và điều chỉnh một số hạng mục phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo chủ trương của UBND thành phố.

Trước đó, dự án đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5914/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 với mục tiêu cải tạo, sửa chữa các khoa phòng hiện có của Bệnh viện, xây mới cơ sở để điều trị bệnh nhân tâm thần có hành vi nguy hiểm tại Bệnh viện Tâm thần nhằm khắc phục những hư hỏng do quá trình sử dụng và cải thiện điều kiện chăm sóc y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cộng đồng cho bệnh nhân tâm thần của Bệnh viện.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2020./.

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Các tin khác