Tổ chức, đào tạo miễn phí năm 2020 của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng
Đăng ngày 24-03-2020 10:06

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 28/7/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 5537 ngày 31 tháng 7 năm 2015  về điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ đối với Trung Tâm. Với gần 10 năm hoạt động Trung tâm đã tổ chức được nhiều lớp đào tạo, hội thảo chất lượng hỗ trợ cho Giám đốc, Nhân sự quản lý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và được các học viên đánh giá cao về chương trình đào tạo, chất lượng giảng viên, tài liệu và tính chuyên nghiệp trong tổ chức của Trung tâm như: Doanh nghiệp Việt Nam với bối cảnh hiện tại và giải pháp" – Dưới góc nhìn của TS. Lê Thẩm Dương (tháng 10/2015); Hội thảo Kinh tế nâng cao năng lực Doanh nghiệp để hội nhập cùng TPP diễn giả TS. Lê Thẩm Dương (tháng 01/2016); Hội thảo "Sinh viên thời hội nhập" – TS. Lê Thẩm Dương (tháng 05/2016) ...

Từ kinh nghiệm Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, Trung tâm nhận thấy tuy số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập số lượng lớn nhưng Quy mô vốn nhỏ, công nghệ lạc hậu; thiếu năng lực quản lý và trình độ nguồn nhân lực thấp.

Hiện nay do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Đây là thời điểm thích hợp để Giám đốc, Nhân sự quản lý doanh nghiệp sắp xếp thời gian tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới để chèo lái con thuyền doanh nghiệp vượt qua khó khăn hiện tại đi đến thành công.

Trung tâm trân trọng kính gửi quý doanh nghiệp kế hoạch đào tạo miễn phí dự kiến tổ chức vào tháng 9 và tháng 12 năm 2020 (file đính kèm). Mọi thắc mắc và đăng ký tham dự khóa đào tạo liên hệ: 0236.3835.119 (Gặp Mr.Huy) hoặc Email: huylb@danang.gov.vn.

Trân trọng thông báo./.

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các tin khác