THÔNG BÁO V/v tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Đăng ngày 01-04-2020 05:10

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID - 19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biên pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn 2089/UBND-VHXH ngày 31/3/2020 về triển khai cụ thể Chị thị số 16/CT-TTg, trong đó có yêu cầu tạm dừng tiếp nhận hồ sơ công dân nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa, chỉ xử lý qua mạng kể từ ngày 02/4/2020. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị tổ chức công dân, doanh nghiệp phối hợp thực hiện một số biện pháp sau:

- Thực hiện nộp 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp theo địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn;

- Trường hợp doanh nghiệp không thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có thể sử dụng dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp tại nhà do Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng triển khai (liên hệ số điện thoại: 0236.3835119, email: hotrodoanhnghiep.dng@gmail.com);

- Đăng ký sử dụng dịch vụ trả kết quả qua đường bưu điện đối với  tất cả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không đến nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính thành phố;

- Thời gian thực hiện: từ ngày 02/4/2020 đến ngày 15/4/2020.

- Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh - điện thoại: 0236.3821.755.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm gây ra, hạn chế cá nhân, tổ chức tiếp xúc đông người; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết và rất mong sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc chung tay ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin khác