THÔNG BÁO Danh sách số điện thoại liên hệ theo Thông báo số 26/TB-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của UBND thành phố
Đăng ngày 01-04-2020 10:53

Thực hiện Công văn số 2089/UBND-VHXH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chốn dịch COVID-19 và Thông báo số 26/TB-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của UBND thành phố về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp số điện thoại của công chức, viên chức được phân công theo dõi xử lý hồ sơ trên trang thông tin điện tử như sau:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Di động

Email

Phụ trách Bộ phận 01 cửa của Sở

01

Trần Anh Dũng

Phó Chánh Văn phòng, Tổ trưởng Tổ 01 cửa

0935.033.999

dungta@danang.gov.vn

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

01

Đoàn Việt Tiến

Trưởng phòng

0914038884

tiendv@danang.gov.vn

02

Võ Thị Thu Hương

Phó Trưởng phòng

0905300383

huongvtt@danang.gov.vn

03

Phan Minh Diệu Hằng

Phó Trưởng phòng

0935880945

hangpmd@danang.gov.vn

04

Phạm Duy Cường

Chuyên viên

0905840601

cuongpd@danang.gov.vn

05

Ông Thuận Ánh

Chuyên viên

0905075976

anhot@danang.gov.vn

06

Huỳnh Bá Minh Đức

Chuyên viên

0905220017

duchbm@danang.gov.vn

Lĩnh vực Đầu tư trong và ngoài nước

01

Phạm Đình Thành Hoàng

Trưởng phòng

0905552257

hoangpdt@danang.gov.vn

Lĩnh vực Đấu thầu

01

Trần Minh Thành

Trưởng phòng

0935247259

thanhmt@danang.gov.vn

Lĩnh vực Thẩm định chủ trương đầu tư

01

Đinh Thị Bích Liễu

Trưởng phòng

0982793777

lieudtb@danang.gov.vn

02

Nguyễn Nam Hùng

Phó Trưởng phòng

0917747979

hungnn@danang.gov.vn

Lĩnh vực ODA và NGO

01

Trần Ngọc Vinh

Trưởng phòng

0903596542

vinhtn@danang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi danh sách công chức, viên chức được phân công theo dõi xử lý hồ sơ để tổ chức, công dân biết để liên hệ công việc./.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác