Thành phố Đà Nẵng phối hợp với JICA nghiên cứu dự án phát triển cảng Cảng Đà Nẵng
Đăng ngày 24-04-2020 06:55

Nhằm thúc đẩy, hoàn thiện dự thảo Biên bản hợp tác giữa UBND thành phố và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) (MoU) về dự án Phát triển cảng Đà Nẵng, ngày 17/4/2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với lãnh đạo của các Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố và Công ty CP Cảng Đà Nẵng tổ chức buổi làm việc trực tuyến với JICA nhằm thảo luận về các nội dung Điều khoản tham chiếu, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố và JICA liên quan đến dự án Phát triển cảng Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến giữa Thành phố Đà Nẵng và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

Tại buổi thảo luận, JICA đã cơ bản thống nhất hỗ trợ thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiên cứu dự án với các nội dung chính sau: nghiên cứu tiền khả thi dự án Phát triển cảng Liên Chiểu theo hình thức PPP (hợp phần kêu gọi đầu tư tư nhân), quy hoạch phát triển cảng Liên Chiểu và khu đô thị xung quanh cảng, nghiên cứu mô hình cơ quan quản lý cảng phù hợp cho cảng Liên Chiểu). 

Ngoài ra, JICA cũng sẽ xem xét hỗ trợ thành phố thành phố thực hiện Nghiên cứu dự án Di dời ga đường sắt và Tái phát triển đô thị theo hình thức PPP, hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật rà soát, góp ý kiến đối với quá trình nghiên cứu khả thi, triển khai thiết kế thi công dự án Bến cảng Liên Chiểu (Phần cơ sở hạ tầng dùng chung).

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của JICA trong quá trình hình thành, phát triển dự án và mong muốn những kết quả nghiên cứu của JICA sẽ thiết thực, hiệu quả, góp phần giúp thành phố quy hoạch, phát triển cảng Đà Nẵng theo định hướng của Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sau khi JICA hoàn thiện MoU trên cơ sở góp ý của các sở ngành liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu  tư sẽ báo cáo UBND thành phố về chủ trương tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật của JICA để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Phòng Kinh tế đối ngoại

Các tin khác