Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong quý I năm 2020
Đăng ngày 28-04-2020 01:36

Trong quý I năm 2020, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp cho 32 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn điều lệ đạt 113.179.260.000 đồng. Các doanh nghiệp đăng ký chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng: 10 doanh nghiệp và công nghệ thông tin: 11 doanh nghiệp, các lĩnh vực khác: 11 doanh nghiệp (danh sách đính kèm).

Tính đến ngày 31/03/2020, thành phố Đà Nẵng có 717 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động với tổng vốn điều lệ đạt 25.455 tỷ đồng, bao gồm:

- 325 Công ty TNHH một thành viên;

- 341 Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- 51 Công ty cổ phần./.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin khác