Tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị
Đăng ngày 04-05-2020 04:07

Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 20/4/2020 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (đính kèm toàn văn Kế hoạch số 119-KH/TU tại đây)

Theo đó, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành thành phố tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW. Việc sơ kết cần bám sát các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 50-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TU và Chương trình hành động số 07-CTr/TU; gắn với việc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Kế hoạch nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm sau gần 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU và Chương trình hành động số 07-CTr/TU; đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thành ủy các chủ trương, giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian tới./.

Thanh tra Sở

Các tin khác