Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp trong 04 tháng đầu năm 2020
Đăng ngày 11-05-2020 04:20

Trong 4 tháng đầu năm 2020, phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.320 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 6.919 tỷ đồng; giảm 29,3% về số doanh nghiệp và giảm 34% về số vốn so với cùng kỳ 2019; hoàn tất thủ tục giải thể cho 219 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và  có 827 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động; số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 400 doanh nghiệp.

- Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt 5,24 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.

- Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 giảm tất cả ở các ngành đặc biệt giảm mạnh trong các lĩnh vực hoạt động như dịch vụ lưu trú và ăn uống thương mại; kinh doanh bất động sản; giáo dục và đào tạo; hoạt động dịch vụ khác…

TT
Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

 

Trong kỳ

Cùng kỳ năm trước

So với cùng kỳ   (%)

 

Tổng số

1,165

1,688

 

1

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

3

1

200

2

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

92

165

-44.24

3

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

15

17

-11.76

4

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

9

 

 

5

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

61

108

-43.52

6

Khai khoáng

1

1

0

7

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

3

5

-40

8

Xây dựng

253

388

-34.79

9

Giáo dục và đào tạo

27

48

-43.75

10

Công nghiệp chế biến, chế tạo

85

102

-16.67

11

Vận tải kho bãi

51

62

-17.74

12

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

125

146

-14.38

13

Hoạt động dịch vụ khác

15

29

-48.28

14

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

330

409

-19.32

15

Thông tin và truyền thông

53

67

-20.9

16

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

6

5

20

17

Kinh doanh bất động sản

36

135

-73.33

Số liệu trên cho thấy, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 04 tháng 2020 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, từ 01/4 đến 22/4, cả nước thực hiện giãn cách xã hội nên số lượng doanh nghiệp thành lập mới có sự sụt giảm mạnh. Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cùng với tác động cộng hưởng từ những yếu tố khác, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2020 có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ các năm trước.. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường cũng như doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động giảm cũng là tình hình chung của cả nước trong thời điểm này. Đây là lần đầu tiên số lượng doanh nghiệp thành lập mới sụt giảm trong 4 tháng đầu năm giai đoạn 2015-2020.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 30.753 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 211.164 tỷ đồng.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin khác