Phê duyệt Đề án đầu tư các nghề trọng điểm giai đoạn 2018 - 2022 của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Đăng ngày 19-05-2020 07:19

Ảnh minh họa: Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng - Nguồn: internet

Ngày 11/5/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đầu tư các nghề trọng điểm giai đoạn 2018 - 2022 của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, tổng mức đầu tư của Đề án: 583,6 tỷ đồng, bao gồm các dự án thành phần như sau:

- Dự án đầu tư Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, giai đoạn 1.

- Dự án đầu tư mua sắm thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm.

- Dự án tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Dự án đầu tư mua sắm thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm.

- Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học.

- Dự án đầu tư xây dựng phát triển, xây dựng chương trình, giáo trình các nghề trọng điểm.

- Dự án đầu tư đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Mục tiêu của Đề án cụ thể như sau: Trong giai đoạn 2018 - 2022, tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn về cơ sở vật chất; trang thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học, để từ năm học 2022 trở đi, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đủ điều kiện kiểm định chất lượng tuyển sinh và tổ chức đào tạo 7 nghề trọng điểm theo từng cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia, với quy mô đào tạo 1.139 học sinh, sinh viên, cung ứng nguồn nhân lực qua giáo dục nghề nghiệp có chất lượng cao cho phát triển kinh tế, xã hội thành phố Đà Nẵng, vùng, cả nước và xuất khẩu lao động.

Trường Cao đẳng nghề là cơ quan được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án, thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2022./.   

Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác