Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 19-05-2020 07:28

Ảnh minh họa, nguồn: internet

Ngày 11/5/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng, tổng mức đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh: 180,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, địa điểm thực hiện: quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung điều chỉnh dự án bao gồm bổ sung các trang thiết bị cho công trình Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố, cụ thể:

+ Thiết bị y tế (bao gồm các thiết bị y tế chuyên dùng và thiết bị thông thường như giường bệnh, trang bị hành chính…);

+ Thiết bị xây lắp công trình.

Việc bổ sung nhằm phù hợp với công năng sử dụng và để phù hợp với việc đầu tư mua sắm và tên thiết bị phù hợp theo hướng dẫn của Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Trước đó, dự án đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 05/8/2017 giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng là chủ đầu tư kiêm đơn vị quản lý dự án./.  

Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác