Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Đầu tư mua sắm 07 xe chữa cháy bọt nước cho Công an các quận, huyện thuộc Công an thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 19-05-2020 07:33

Ngày 14/5/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm 07 xe chữa cháy bọt nước cho Công an các quận, huyện thuộc Công an thành phố Đà Nẵng, tổng mức đầu tư của dự án: 26,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mục tiêu đầu tư của dự án là đầu tư mua sắm thêm xe chữa cháy cho Công an quận, huyện thuộc Công an thành phố Đà Nẵng nhằm đáp ứng trang thiết bị kịp thời chữa cháy, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn thành phố. Quy mô đầu tư dự án bao gồm mua sắm trang bị mới 07 xe chữa cháy bọt nước loại lắp ráp trong nước cho Công an các quận, huyện thuộc Công an thành phố Đà Nẵng (mỗi địa phương 01 xe).

Dự án do Công an thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2021./.   

Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác