UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư 04 dự án khu đô thị mới trên đường Hoàng Văn Thái
Đăng ngày 21-05-2020 02:23

Trên cơ sở Nghị quyết số 290/NQ-HĐND ngày 13/3/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp thứ 13 (bất thường) về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở và đề nghị của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 3038/UBND-SXD  ngày 11/5/2020 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự sinh thái hồ Trước Đông, Công văn số 3095/UBND-SXD ngày 12/5/2020 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự sinh thái phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân, Công văn số 3096/UBND-SXD ngày 12/5/2020 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự sinh thái phía Đông đường tránh Nam hầm Hải Vân, Công văn số 3097/UBND-SXD ngày 12/5/2020 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự sinh thái phía Bắc đường Hoàng Văn Thái.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư 04 dự án khu đô thị mới trên đường Hoàng Văn Thái nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Luật Nhà ở năm 2014,
Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Nhà ở; theo đó chủ đầu tư xây dựng dự án ngoài việc tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết và tiến độ dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, còn phải đảm bảo việc hoàn chỉnh hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án, bố trí diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội theo đúng quy định./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Các tin khác