Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ sông Túy Loan, đoạn thượng lưu và hạ lưu cầu Giăng (giai đoạn 2)”
Đăng ngày 21-05-2020 02:28

Ngày 12/5/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ sông Túy Loan, đoạn thượng lưu và hạ lưu cầu Giăng (giai đoạn 2). Gói thầu này đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Túy Loan, đoạn thượng lưu và hạ lưu cầu Giăng (giai đoạn 2).

- Tên gói thầu: Xây lắp.

- Giá gói thầu: 7.116.878.000 đồng.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sơn Thịnh.

- Giá trúng thầu: 5.661.476.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm sáu mươi mốt triệu, bốn trăm bảy mươi sáu ngàn đồng). Giá trúng thầu đã bao gồm thuế VAT 10%, chi phí hạng mục chung và chi phí đảm bảo an toàn giao thông.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày khởi công công trình.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

          Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác