Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình - đoạn từ đường sắt đến Quốc lộ 1A thuộc dự án Tuyến đường Trục I Tây Bắc
Đăng ngày 21-05-2020 02:30

Ngày 12/5/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình - đoạn từ đường sắt đến Quốc lộ 1A thuộc dự án Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ nút giao thông Ngã Ba Huế đến bệnh viện Ung thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao Quốc lộ 1A đến đường sắt). Gói thầu này đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên dự án: Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ nút giao thông Ngã Ba Huế đến bệnh viện Ung thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao Quốc lộ 1A đến đường sắt).

- Tên gói thầu: Xây lắp công trình - đoạn từ đường sắt đến Quốc lộ 1A.

- Giá gói thầu: 82.349.011.000 đồng.

- Địa điểm xây dựng: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông Đà Nẵng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng Miền Trung - Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam - Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nhất Huy.

- Giá trúng thầu: 79.964.143.202 đồng (Bảy mươi chín tỷ, chín trăm sáu mươi bốn triệu, một trăm bốn mươi ba ngàn, hai trăm lẻ hai đồng). Đã bao gồm thuế VAT 10%.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 445 ngày, được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày chuyển sang thực hiện nhiệm vụ bảo hành.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

       Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác