HĐND thành phố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Trạm trung chuyển rác thải khu vực Sơn Trà
Đăng ngày 22-05-2020 08:28

Xét Tờ trình số 2849/TTr-UBND ngày 04/5/2020 của UBND thành phố, ngày 22/5/2020, tại kỳ họp thứ 14 (bất thường) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Trạm trung chuyển rác thải khu vực Sơn Trà với tổng mức đầu tư hơn 139 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Việc đầu tư Dự án nhằm phục vụ tập kết và trung chuyển rác thải cho khu vực quận Sơn Trà, tạo giải pháp trung chuyển rác thải hiệu quả tiến tới đồng bộ và hoàn thiện mạng lưới thu gom rác thải trên toàn địa bàn thành phố.

Dự án do Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2023./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác