HĐND thành phố quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Khu vực Cồn Dầu tại dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân
Đăng ngày 22-05-2020 09:05

Xét Tờ trình số 3199/TTr-UBND ngày 18/5/2020  của UBND thành phố, ngày 22/5/2020, tại kỳ họp thứ 14 (bất thường) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Khu vực Cồn Dầu tại dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh hơn 102 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Việc đầu tư Dự án nhằm mục đích tạo quỹ đất để hoán đổi về khu vực gần Nhà thờ Cồn Dầu đối với các hộ giải tỏa tại khu vực Cồn Dầu thuộc dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, hoàn thiện và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với toàn bộ khu vực, tạo cảnh quan, công viên cây xanh đối với khu vực quanh nhà thờ Cồn Dầu.

Dự án do Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2021./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác