Kết quả mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị nghiệp vụ lưu trữ thuộc công trình Kho lưu trữ chuyên dụng thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2)
Đăng ngày 28-05-2020 07:55

Ngày 26/5/2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị đã tiến hành buổi mở thầu hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị nghiệp vụ lưu trữ thuộc công trình Kho lưu trữ chuyên dụng thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2). Gói thầu nêu trên đã được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị phê duyệt hồ sơ mời thầu tại Quyết định số 80/QĐ-BHTPTĐT ngày 20/3/2020 với giá gói thầu 24.614.936.000 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/Hai túi hồ sơ; Loại hợp đồng: Trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày.

Trước đây, tại buổi mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, có 03 nhà thầu tham dự thầu. Sau khi hoàn thành bước đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, Ban quản lý dự án đã phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại Quyết định số 166/QĐ-BHTPTĐT ngày 22/5/2020, trong đó nhà thầu đáp ứng: Công ty TNHH đầu tư và xúc tiến thương mại KAF. Hồ sơ tài chính của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đã được mở và công bố công khai, hồ sơ tài chính của 02 nhà thầu không đáp ứng vẫn được niêm phong và hoàn trả lại cho các nhà thầu theo quy định.

                                     Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác