Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Đăng ngày 04-09-2020 03:17

Căn cứ Công văn số 4920/UBND-KTTC ngày 27 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố và về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” và Công văn số 1483/SCT –KTANMT ngày 23 tháng 8 năm 2020 của Sở Công Thương về việc thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các trường đại học, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và dầu khí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nội dung sau:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 5327/BCT-KHCN ngày 23 tháng 7 năm 2020 về nội dung hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia thực hiện Chương trình nêu trên. (Công văn số 5327/BCT-KHCN kèm theo).

2. Thời gian cuối cùng nhận Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ: Ngày 15/9/2020 theo dấu ghi ngày nhận công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ. Hồ sơ gửi trực tiếp về Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương (số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), đồng thời gửi Bản mềm hồ sơ về email: tupc@moit.gov.vn, chiennb@moit.gov.vn (Vụ Khoa học và Công nghệ) và vudha@danang.gov.vn (Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng) để theo dõi, tổng hợp.

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương theo điện thoại: 024.22202308 - 024.22202438;

- Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng theo điện thoại: 0236.3834310 - 0905.374.792 (ông Đỗ Hà Anh Vũ).

Sở Kế hoạch và Đầu tư  thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để nghiên cứu triển khai thực hiện./.

Phòng Tổng hợp quy hoạch

Các tin khác